Hội đồng khoa học

THẦY NGUYỄN NGỌC DŨNG – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC HỌC VIỆN YOGA VIỆT NAM

 • Viện trưởng viện Tâm Khí Việt
 • 37 năm nghiên cứu thực hành và giảng dạy thiền định, khí công
 • Giám đốc Trưởng môn sáng lập Trung tâm Dưỡng sinh Tổng hợp cổ truyền Việt Nam (Tâm Khí Việt)
 • Trưởng bộ môn Giáo dục thể chất, Đại học Thăng Long
 • Tham gia giảng dạy Yoga cho các tổ chức trong và ngoài nước:
 • Trung tâm phục hồi chức năng và dạy nghề cho người mù trẻ Hà Nội
 • Học viện Quốc gia những người mù trẻ Paris
 • Hiệp hội người mù Paris
 • Hiệp hội tâm lý vận động Pháp

CÔ HOÀNG QUY LÝ – PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC HỌC VIỆN YOGA VIỆT NAM

 • Tiến sỹ Sinh học
 • Gần 20 năm thực hành và giảng dạy Yoga
 • Tham gia giảng dạy và đào tạo các cơ quan tổ chức, trường học cho toàn thành phố và nhiều tỉnh thành trên cả nước.
 • Cố vấn cho CLB Yoga Unesco, cố vấn cho CLB Yoga Ananda

THẦY TRƯƠNG KIM TOÀN – PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC HỌC VIỆN YOGA VIỆT NAM

 • 40 năm nghiên cứu, thực hành giảng dạy thể dục thể thao
 • Hơn 20 năm nghiên cứu, giảng dạy Yoga trong và ngoài nước

THẦY TRẦN NGUYÊN PHÚ – PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC HỌC VIỆN YOGA VIỆT NAM

 

 • Giám Đốc Bệnh Viện Đa Khoa Thành Phố Hà Tĩnh
 • 5 năm nghiên cứu về Yoga trị liệu Việt Nam

 

Đăng kí tư vấn