Yoga Cộng Đồng

Nhận thấy sự phát triển rộng khắp của yoga những năm gần đây, Học viện không ngừng phát triển và kết nối các vùng đất địa linh, phù hợp để tập luyện Yoga, nâng cao sức khỏe và năng lượng cho người dân, là tiền đề để mở rộng các cơ sở/ chi nhanh đào tạo của Học viện yoga Việt Nam

Với mong muốn đem đến cho thị trường những sản phẩm – dịch vụ theo tiêu chuẩn quốc tế và những giải pháp toàn diện đem lại nhiều giá trị lớn về sức khỏe và tiện ích cho cộng động

Đăng kí tư vấn