Thông tin tuyển sinh

1.Khóa đào tạo giáo viên yoga Việt Nam 200h

  • Khóa đào tạo giáo viên Yoga Việt Nam 200h K74LT

Dự kiến khai giảng: 10/03

Thời gian học: 19h00 – 21h30 các ngày thứ 2 đến thứ 6

  • Khóa đào tạo giáo viên Yoga Việt Nam 200h K74CT

Dự kiến khai giảng: 19/03

Thời gian học: 8h00 – 11h00 & 13h30 – 16h30 các ngày thứ 7 và chủ nhật 

2. Khóa yoga nền tảng 

Dự kiến khai giảng: 15/03

Thời gian học: 19h30 – 21h30 các ngày thứ 3 & thứ 5

3. Khóa nguyên lý yoga và dinh dưỡng trong điều trị bệnh lý 50h

Dự kiến khai giảng : 23/03

Thời gian học: 19h30 – 21h30 các ngày thứ 4 & thứ 6

4. Khóa yoga chuyên sâu 100h

Dự kiến khai giảng: 26/03

Thời gian học: 8h00 – 11h00 & 13h30 – 16h30 các ngày thứ 7 & chủ nhật 

 

Đăng kí tư vấn