CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN

Sau 5 tháng tập Yoga, bây giờ tôi rất thích tập, đặc biệt sau khi đạt được kết quả hơn cả mong đợi.

Nguyễn Mạnh Toàn – Học viên Lớp Yoga 03