Thông báo LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO HLV YOGA 200H

Học viện Yoga Việt Nam trân trọng gửi tới Quý Anh/chị lịch khai giảng các khóa mới nhất Đào tạo HLV Yoga 200h:
– 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐪𝐮𝐚 𝐙𝐨𝐨𝐦: 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟕/𝟐 (𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐡𝐨̣𝐜:𝟏𝟗𝐡𝟑𝟎-𝟐𝟐𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝐓𝟐-𝐓𝟔)
– 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧: 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟐𝟓/𝟐 (𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐡𝐨̣𝐜: 𝟖𝐡-𝟏𝟕𝐡 – 𝐓𝟕&𝐂𝐍)
– 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧: 𝐝𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟔/𝟑 (𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐡𝐨̣𝐜: 𝟖𝐡-𝟏𝟕𝐡 𝐭𝐮̛̀ 𝐓𝟐-𝐓𝟔)
– 𝐊𝐡𝐨́𝐚 𝐎𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 𝐪𝐮𝐚 𝐙𝐨𝐨𝐦: 𝐝𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̂́𝐧 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏/𝟑 (𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐡𝐨̣𝐜: 𝟓𝐡-𝟔𝐡𝟑𝟎 𝐭𝐮̛̀ 𝐓𝟐-𝐓𝟔)
Quý Anh/chị muốn tìm hiểu thêm hay tư vấn về ưu đãi khóa học thì xin vui lòng inbox tại đây: https://m.me/HocVienYogaVietNam

Đăng kí tư vấn

    Tư vấn Zalo 0973.511.204