Yoga sức khỏe cộng đồng

Khác với những trung tâm tập luyện yoga thông thường, Học viện phát triển các lớp tập yoga cho cộng đồng theo hướng chuyên sâu và chuyên biệt hóa với giáo trình tập luyện bài bản, rõ ràng tựng giai đoạn, giúp cho các học viên lớp yoga cộng đồng có được phương pháp chăm sóc sức khỏe chủ động, an toàn và hiệu quả.

Đăng kí tư vấn