Yoga media

Cùng với sự phát triển của công nghệ 4.0, Học viện yoga Việt Nam lại một lần nữa trở thành đơn vị tiên phong đi đầu trong việc đưa công nghệ vào trong yoga, nhằm định hướng giúp các giáo viên xây dựng hình ảnh, thương hiệu cá nhân 

Đăng kí tư vấn